Privacybeleid

Reading Time: 2 minutes

Dit privacybeleid informeert u over hoe EEBIC uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, exploiteert en beschermt die u via de volgende URL verzendt: www.eebic.be.

Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door EEBIC waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op:

  • Adres: 12 allée de la Recherche, 1070 Brussel, België
  • BTW-nummer: BE 0446.564.640
  • E-mail: info@eebic.be

Doeleinden van het Verzamelen van Persoonlijke Gegevens

EEBIC kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Om u te voorzien van verschillende informatie of bepaalde diensten (versturen van nieuwsbrieven, white papers, gepersonaliseerde aanbiedingen, wedstrijden, promotionele aanbiedingen).

Ontvangers van Uw Persoonlijke Gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard door EEBIC. Ze kunnen echter ook worden bekendgemaakt aan de werknemers van ons bedrijf of aan dienstverleners alleen op ons verzoek, volgens onze instructies en niet voor enig ander gebruik.

Overdracht van Persoonlijke Gegevens Buiten de Europese Unie

Persoonlijke gegevens kunnen alleen worden overgedragen buiten de Europese Unie naar landen die een gegevensbeschermingsbeleid toepassen dat overeenkomt met dat binnen de Europese Unie.

Bewaring en Verwijdering van Uw Persoonlijke Gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken. Zodra de doelstellingen zijn bereikt, worden ze verwijderd of geanonimiseerd.

Bescherming van Uw Persoonlijke Gegevens

EEBIC verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en manipulatie door organisatorische en technische maatregelen. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door bevoegde personen en alleen om het vereiste doel te bereiken.

Weet echter dat tegenwoordig de risico’s van datalekken en schendingen van de integriteit van persoonlijke gegevens reëel zijn. In het geval van een accidenteel of kwaadwillig lek, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbindt EEBIC zich ertoe het probleem direct aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden.

Uw Rechten Met Betrekking tot Uw Persoonlijke Gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in België van kracht werd, bepaalt dat wanneer u uw persoonlijke gegevens gebruikt, u op elk moment bepaalde rechten hebt:

  • Recht op verwijdering van uw gegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op toegang tot uw gegevens
  • Recht op rectificatie van uw gegevens
  • Recht op beperking van gegevensverwerking
  • Recht op bezwaar

In overeenstemming met Artikel 12 van de AVG, om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens schriftelijk, elektronisch of mondeling. Een kopie van uw identiteitskaart is ook vereist en zal mondeling echter niet geldig zijn.

Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek moet de gegevensbeheerder u binnen een maximumperiode van één maand informeren over de maatregelen met betrekking tot uw geval. Merk op dat in sommige gevallen waarin het verzoek complexer is, de reactietijd tot drie maanden kan bedragen. Als dit het geval is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en moet de gegevensbeheerder u ook de redenen voor deze verlenging verstrekken. In het geval dat de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet op uw verzoek ingaat, moet zij u hiervan op de hoogte stellen en u de redenen voor haar weigering binnen één maand na ontvangst van uw verzoek meedelen. U hebt dan de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen door een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).